/
/
Prijava za akreditacije

Za medije

Prijava za akreditaciju namijenjena su predstavnicima svih vrsta medija.
64.
MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL ŠIBENIK - HRVATSKA
MDF_PLakat
22. lipnja - 6. srpnja 2024.

kontakt za medije

društvene mreže