/
Impressum

Impressum

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU

Kralja Zvonimira 1,
22000 Šibenik – Hrvatska
[email protected]
Fax: +385(22) 212-134
www.hnksi.hr
IBAN: HR 2324020061844400003
OIB: 58343929119

64.
MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL ŠIBENIK - HRVATSKA
MDF_PLakat
22. lipnja - 6. srpnja 2024.

Blagajna

radno vrijeme

Od 15. lipnja do 21. lipnja:
od 10:00 do 12:00 i od 18:00 do 20:00
Od 22. lipnja do 6. srpnja:
od 10:00 do 12:00 i od 19:00 do 21:00

društvene mreže