/
/
Festivalski plakati

Festivalski plakati

2023. Srđana Modrinić
2022. Tisja Kljaković Braić
2021. Danijel Srdarev
2020. Ana Žaja Petrak
2019. JUFI – Ivana Jurić i Fedor Fischer
2018. Vatroslav Kuliš
2017. Munir Vejzović
2016. Ana Zubić
2015. Antonio Šunjerga
2014.-Andrijana-Marković
2014.-Andrijana-Marković
2013.-Mateja-Rusak-i-Dina-Zebec
2013.-Mateja-Rusak-i-Dina-Zebec
2012. Nera Lovrić
2012. Nera Lovrić
2011.-Sara-Lovrić-Caparin
2011.-Sara-Lovrić-Caparin
2010.-Sara-Lovrić-Caparin
2010.-Sara-Lovrić-Caparin
2009.-Sara-Lovrić-Caparin
2009.-Sara-Lovrić-Caparin
2008.-Sara-Lovrić-Caparin
2008.-Sara-Lovrić-Caparin
2007.-Branko-Lovrić-Caparin
2007.-Branko-Lovrić-Caparin
2006.-Branko-Lovrić-Caparin-i-Sara-Lovrić-Caparin
2006.-Branko-Lovrić-Caparin-i-Sara-Lovrić-Caparin
2005.-Branko-Lovrić-Caparin
2005.-Branko-Lovrić-Caparin
2004.-Branko-Lovrić-Caparin
2004.-Branko-Lovrić-Caparin
2003.-Ivica-Propadalo
2003.-Ivica-Propadalo
2002. Emanuele Luzzati
2002. Emanuele Luzzati
2001.-Branko-Lovrić-Caparin
2001.-Branko-Lovrić-Caparin
2000.-Svjetlan-Junaković
2000.-Svjetlan-Junaković
1999.-Ivan-Vitez
1999.-Ivan-Vitez
1998.-Ivica-Antolčić
1998.-Ivica-Antolčić
1997.-Peruško-Bogdanić
1997.-Peruško-Bogdanić
1996.-Vojo-Radoičić
1996.-Vojo-Radoičić
1995.-Boris-Bućan
1995.-Boris-Bućan
1994.-Ivica-Propadalo
1994.-Ivica-Propadalo
1993.-Matko-Trebotić
1993.-Matko-Trebotić
1992.-Bruno-Paladin
1992.-Bruno-Paladin
1991.-Kažimir-Hraste
1991.-Kažimir-Hraste
1990.-Miroslav-Šutej
1990.-Miroslav-Šutej
1989.-Zvonimir-Lončarić
1989.-Zvonimir-Lončarić
1988.-Branko-Stojaković
1988.-Branko-Stojaković
1987.-Nedeljko-Dragić
1987.-Nedeljko-Dragić
1986.-Nedeljko-Dragić
1986.-Nedeljko-Dragić
1985.-Nedeljko-Dragić
1985.-Nedeljko-Dragić
1984.-Josip-Generalić
1984.-Josip-Generalić
1983.-Gorki-Žuvela
1983.-Gorki-Žuvela
Loading