/
/
23.
23.
18. lipnja
do 2. srpnja 1983.
23.
1983.-Gorki-Žuvela
18. lipnja
do 2. srpnja 1983.